Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Земјоделски кредитен ДИСКОНТЕН фонд

Наменет за финансирање мали и средни претпријатија кои се занимаваат со примарно земјоделско производство, преработка на земјоделски производи и трговија со примарни земјоделски производи.

ПРИМАРНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

Предности:

 • Износ до 100.000 евра
 • Денарски или денарски со девизна клаузула
 • Максимална каматна стапка до 4 %, фиксна
 • Рок на враќање во согласно со намената на средствата
 • Начин на враќање на средствата во месечни, квартални, полугодишни или годишни во ануитети (во зависност од намената)
 • Надоместоци во согласност Одлуката за тарифи на Банката

Критериуми и обезбедување:

 • Инвестициска програма
 • Сопствено учество со најмалку 20 % од вкупната инвестиција
 • Задоволителен степен на ликвидност и способност за сервисирање на долгот
 • Хипотека на недвижен имот
 • Залог на подвижни предмети
 • Други инструменти прифатливи за Банката

ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Предности:

 • Финансирање преработка на овошје, зеленчук, млеко, месо, грозје (винарници), печурки и на зачински, лековити и ароматични производи со максимален лимит до 300 000 евра
 • Максимална каматна стапка до 5 %, фиксна
 • Денарски или денарски со девизна клаузула
 • Рок на враќање во согласно со намената на средставата
 • Начин на враќање во месечни, квартални, полугодишни или во годишни ануитети (во зависност од намената)
 • Надоместоците се во согласно со Одлука за тарифи на Банката

Критериуми и обезбедување:

 • Инвестициска програма
 • Сопствено учество со најмалку 20% од вкупната инвестиција
 • Задоволителен степен на ликвидност и способност за сервисирање на долгот
 • Хипотека на недвижен имот
 • Залог на опрема
 • Други инструменти прифатливи за Банката

ИЗВОЗ НА ПРИМАРНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Предности:

 • Финансирање основни и обртни средства за трговија со примарни земјоделски производи наменети за извоз
 • Износ до 300.000 евра
 • Максимална каматна стапка до 5 %, фиксна
 • Рок на враќање во согласност со намената на средставата
 • Начин на враќање во месечни, квартални, полугодишни или во годишни ануитети (во зависност од намената)
 • Надоместоци во согласност со Одлуката за тарифи на Банката
 • Денарски или денарски со девизна клаузула

Критериуми и обезбедување:

 • Инвестициска програма
 • Сопствено учество со најмалку 20% сопствено учество од вкупната инвестиција
 • Задоволителен степен на ликвидност и способност за сервисирање на долгот
 • Хипотека на недвижен имот
 • Залог на подвижни предмети
 • Други инструменти прифатливи за Банката   Листа на референтни каматни стапки

Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: