За банката

Тимски дух, иновација, посветеност и одговорност.

Профил на банката

Охридска банка Сосиете Женерал е универзална банкарска институција која od 2007 година припаѓа на една од најголемите финансиски групации во светот – групацијата Сосиете Женерал

Охридска банка Сосиете Женерал функционира според високите стандарди на Сосиете Женерал, почитувајќи ги четирите главни вредности на Групацијата: тимски дух, иновација, посветеност и одговорност.

Охридска банка Сосиете Женерал е верен партнер на македонската економија. Преку својата мрежа од 27 експозитури, како и двете деловни згради во Скопје и Охрид, банката негува долгорочни банкарски односи со своите клиенти, се карактеризира со лојалност, посветеност и препознатливост на пазарот.

Охридска банка Сосиете Женерал важи за банка која успешно ја синхронизира експертизата од Сосиете Женерал со искуството на својот тим во земјата.


Награди и признанија

Охридска банка Сосиете Женерал е носител на национални и меѓународни награди и признанија.
Имено, во 2016 година банката се закити со тројна круна од најзначајните меѓународни банкарски авторитети, како носител на три награди во категоријата „Најдобра банка за 2016 година“ според “Global Finance”, “Euromoney” и “The Banker”.  Во 2017 година Охридска банка Сосиете Женерал беше повторно прогласена за „Најдобра банка за 2017 година“ во македонија според “Global Finance” и “Euromoney”, додека пак во 2018 година банката повторно ја доби наградата „Најдобра банка во Македонија“ за 2018 година според “Global Finance”.

Покрај меѓународните награди, Охридска банка Сосиете Женерал континуирано добива награди и признанија и на домашната сцена, од значајни национални ентитети.


Основни податоци за Банката

Назив: Охридска банка АД Скопје

Седиште:

ул. Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје

Република Македонија

Телефон: + 389 2 3167 600; Факс: +389 2 3117 164

e-mail: obinfo@ob.com.mk

Матичен број: 5004756

ЕДБ: MK4020995106987


Жиро сметка: 530000000000176

SWIFT: OHRDMK22

Вредности


ТИМСКИ ДУХ

Ги задоволуваме потребите на нашите клиенти како доверлив партнер

Во светот што се менува ги поддржуваме сите наши клиенти, истовремено покажувајќи вистински тимски дух. Како одговорен и доверлив партнер, предлагаме алтернативи, агилност и комплементарна природа на нашата експертиза.

Со нашите клиенти работиме онака како што се однесуваме еден со друг: со слушање, градење заедно, вреднување на придонесите и обединување во нашите успеси и во нашите тешкотии.

ИНОВАЦИИ

Ги антиципираме потребите на иднината

Тежнееме кон постојано унапредување на нашиот пристап преку проширување на техничките иновации и преку заедничко работење за усвојување решенија и практики насочени кон потребите на иднината.

Доследни на нашиот претприемачки дух, ги менуваме нашите начини на работа преку промовирање, споделување, експериментирање и размислување надвор од рамките. Учиме подеднакво и од успесите и од неуспесите.

ОДГОВОРНОСТ

Придонес за развојот на економијата

Нашата одговорност и нашата корпоративна етика се состојат од предвидување на различните потреби, истовремено штитејќи ги долгорочните интереси на сите наши акционери.

Нашата одговорност може, исто така, да биде препознаена и во нашата храброст да сносиме одговорност за нашите постапки и одлуки и да ги изразиме транспарентно нашите мислења. Му даваме подеднакво значење на начинот на кој ги постигнуваме резултатите исто како што му посветуваме и на постигнувањето на самите резултати.

ПОСВЕТЕНОСТ

Придонес за успехот на нашите клиенти

Нашите вработени се целосно посветени на тоа да придонесат за успехот на нашите клиенти. Промовираме инволвираност и професионални достигнувања за сите. Одржуваме врски базирани на доверба и заемна почит, како во Банката така и надвор од неа. Нашата посветеност произлегува од континуираното задоволство на нашите клиенти од нашите вештини и експертизи.

2019 Ohridska Banka