Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk

Кредитен калкулатор

Калкулаторот за пресметка на износ на ануитет за секој кредитен производ е од информативна природа.Подетални информации и амортизациони планови може да се добијат во сите експозитури на Охридска банка.

Модел 1

Модел 2

Вредност на автомобилот:
% Учество:
Износ на кредитот:
Валута
Каматна стапка
Каматна стапка за прв период
Каматна стапка за втор период
Каматна стапка за трет период
Каматна стапка за четврти период
Рок на кредитот:
Вклучено животно осигурување
Избор КЖО
Каматна стапка Каматна стапка за прв период
Износ на рата за прв период Износ на рата
Каматна стапка за втор период
Износ на рата за втор период
Каматна стапка за трет период
Износ на рата за трет период
Каматна стапка за четврти период
Износ на рата за четврти период
Месечен износ на премија за сигурување:
Износ за отплата: Вкупно КЖО Аплицирај

5+ Станбен кредит 

Станбен Субвенциониран
станбен кредит

Станбенкредит во соработка
со инвеститори

Предности
Документи
Осигурување


Станбениот кредит е наменет за купување стан преку инвеститори со кои Охридска банка има склучено договор за соработка.

 • Фиксна каматна стапка за првите пет години, почнувајќи од 3,00%
 • Максимален износ до 200.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 360 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување
Прочитај повеќе Листа на инвеститори

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања.

  Осигурителна премија од 0,85 % (целосен пакет) или од 0,44% (делумен пакет) годишно од недоспеаната главнина на кредитот.

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест.
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа.
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови
 • премија вклучена во месечната рата 
 • иновативна услуга.
Предности 
Документи
Осигурување
 • Промотивен период од 03.06-14.09.2019 за административен трошок
 • Фиксна каматна стапка за првите пет години, почнувајќи од 3,10%
 • Максимален износ до 200.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 360 месеци
 • Грејс период - 12 месеци за изградба, во спротивно, 6 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување
Прочитај повеќе
 • Копија од валидна лична карта
 • Потврда за висината на примањата
 • За вработени во приватни фирми, образец M1/M2 и ПДД МП за последните 3 месеци
 • Меница и менична изјава
 • Доказ за сопственост на недвижниот имот- Имотен лист
 • За купување- преддоговор/ договор за купување заверен кај нотар, за реновирање- проценка и калкулација од овластена фирма
 • Потврда за плата, административна забрана и изјава за административна забрана

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања.

Осигурителна премија од 0,85 % (целосен пакет) или од 0,44% (делумен пакет) годишно од недоспеаната главнина на кредитот.

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест.
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа.
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови
 • премија вклучена во месечната рата 
 • иновативна услуга.
Предности 
Документи
Осигурување
 • Можност за избор на две опции: субвенционирање на дел од месечниот ануитет и субвенционирање на учеството за станот/куќата
 • Фиксна каматна стапка за првите пет години, почнувајќи од 3,95 % за првите три години и 4,44 % за четвртата и за петтата година кај првата опција: (субвенционирање на дел од месечниот ануитет)
 • Каматна стапка од 4,5 % + 6 месечен ЕУРИБОР на годишно ниво кај втората опција: (субвенционирање на учеството за станот/куќата)
 • Максимален износ до 50.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 360 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања.

За овој тип на станбен кредит не е вклучена услугата -кредитно животно осигурување. 

Како можеме да Ви помогнеме?

Доколку Ви се потребни повеќе информации, не двоумете се да ни поставите прашање и ние ќе Ви одговориме во најкусо време.

Постави прашање
Име и презиме
Град
Е-маил
Телефон
Прашање
Внесете го кодот
CAPTCHA
Ги прифаќам општите правила и услови.
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk