Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Собрание на акционери 43. седница

Јавен повик за 43. седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД Скопје

Пријава за учество за акционер физичко лице

Пријава за учество за акционер правно лице

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик   


  Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието:

  I. Процедурален дел

 1. Отворање на Собранието
 2. Избор на работни тела   
  • избор на претседавач, 
  • избор на записничар (нотар) и на комисија за броење гласови.

  II. Работен дел

 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.
 2. Усвојување на Записникот од 42. седница на Собранието на акционерите на Банката.
 3. Предлог-одлука за измена и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Скопје со
 4. Предлог-одлука за разрешување на членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје.
 5. Предлог-одлука за именување на Георг Бухер за член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје.
 6. Предлог-одлука за именување на Ханс Лудвиг Диксер за член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје.
 7. Предлог-одлука за именување на Славиша Којиќ за член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје.
 8. Предлог-одлука за именување на Валбурга Зајдл за член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје.

  Вклучување на нови точки во дневниот ред и предлагање на нови одлуки

Измена и дополнување на Статутот согласно дадените насоки од НБРСМ:

- Предлог-одлука за измена и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Скопје

- Пречистен текст на Статутот на Охридска банка АД Скопје


  Предложени одлуки од акционерите: Предложените одлуки од акционерите Охридска Банка АД Скопје веднаш откако ќе ги прими, ќе ги објави на www.ohridskabanka.mk

Биографии на кандидатите за членови на Надзорниот одбор на банката:

  Постапка за гласање преку полномошник:

Поставување на прашања од страна на акционер 

Усвоени одлуки на 43. седница на Собранието на акционерите на банката:

Врз основа на допис бр.08-99/1 од 18.01.2019 година,  доставен од страна на Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија до Охридска Банка АД Скопје, ве известуваме за измените и дополнувањата на Законот за преземање на акционерски друштва во однос на обврските за постапување на овластените лица-полномошници:

  Известување


Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа