A+ / A-

СМС-известувања

Увид во состојбата и промените на трансакциска сметка, на дебитни и на кредитни картички, преку СМС-порака на Вашиот мобилен телефон во реално време.

Типови на СМС-известувања:

 • состојба на денарска или девизна сметка;
 • извод на жиро-сметка во краток формат;
 • трансакции со платежни картички (плаќање со картичка на ПОС-терминал, плаќање преку интернет и повлекување средства од банкомат);
 • последен прилив на жиро-сметка и на девизна сметка;
 • последен одлив на жиро-сметка;
 • последен одлив на девизна сметка (само за налози направени преку I-bank).

Предности:

 • потврда за извршена трансакција;
 • проверка на износот на извршената трансакција;
 • известувања во врска со Вашата картичка;
 • заштита од повеќекратно реализирање на иста трансакција;
 • заштита од злоупотреба на картичката;
 • дополнителна безбедност при вршење трансакции;
 • повеќе лица може да добиваат СМС-известување за иста сметка (партија);
 • СМС-известувањата се достапни и на англиски јазик.

По дадено овластување, услугата СМС-известувања може да ја користат повеќе вработени лица од клиентот правно лице што има трансакциска сметка во Охридска банка и активен мобилен телефонски број од некој од мобилните оператори овластени на територијата на Република Македонија.

За услугата СМС-известувања може да аплицирате во која било експозитура на Охридска банка.

За дополнителни информации, обратете се на 046/261-000, на obsgnetsupport@ob.com.mk или во експозитурите на Охридска банка.

принт
Курсна листа повеќе
Одберете датум: датум: 20.03.2019
055
20.03.2019, 00:00 - 20.03.2019, 23:59 Физички лица
 • Куповен Продажен
  Среден
Правни лица
 • Куповен Продажен
  Среден

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!