Lost Card +389 (0)46 268 268
Information (02)15050 Contact Center obinfo@ob.com.mk
OBSGNET support (02)15050 Contact center obsgnetsupport@ob.com.mk
Share on social media:

B2B СМАРТ ПАКЕТ - ЗА СЕКОЈДНЕВНИТЕ ПОТРЕБИ

Сеопфатни пoнуда на банкарски услуги за секојдневно банкарство во еден пакет согласно вашите бизнис потреби.

Предности:

  • Едноставно следење на Вашите трошоци: Плаќате една месечна членарина за пакетот, а користите повеќе производи.
  • До 40 % пониска цена на пакетот во однос на поединечното користење на производите надвор од него.
  • Опционално користење на услугата СМС известување.
  • Промотивно користење на Лифт кредит, без провизија за одобрување, за корисниците на B2B пакетите на Охридска Банка.


Вклучени производи во пакет B2B СМАРТ
Трансакциска сметка - месечно одржување
VISA бизнис дебитна картичка
OBSGNet електронско банкарство
СМС известување (опционален производ)