Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Партнер+ кредит - КРЕДИТНА ЛИНИЈА од ЕБОР за поддршка на конкурентноста на МСП 

Наменета за финансирање проекти за микро, мали и за средни претпријатија регистрирани во Република Македонија чиј капитал е над 51% во приватна сопственост, со цел да се подобри конкурентноста и усогласеноста со техничките стандарди од директивите и од легислативата на ЕУ.

Предности

 • Износ до 1.000.000 eвра
 • Рок на враќање минимум до 18 месеци
 • Грејс-период до 12 месеци
 • Начин на отплата - квартална или месечна
 • По успешното завршување и верификацијата на проектот,
  15 % од вкупната сума на кредитот ќе му биде рефундирана на клиентот.
Критериуми и обезбедување

 • Хипотека на недвижен имот
 • Залог на подвижни предмети
 • Извршна меница во форма на нотарски акт
 • Други инструменти прифатливи за Банката

Забрана и исклучување на финансирање на:

 • производство и/или трговија со оружје или со воена опрема
 • финансиски институции или компании за финансиски услуги
 • осигурителни компании
 • агенции за недвижнини
 • производство или извоз на тутун или на алкохол
 • продажба на тутун или на алкохол (освен кога продажбата на тутун или на алкохол не е основна деловна активност на ентитетот)
 • казина или други објекти за коцкање
 • шпекулативни вложувања во имот или во валути или други шпекулативни инвестициски активности
 • вложувања во хартии од вредност од секаков вид, вклучувајќи ги и вложувањата во акционерски капитал на други компании
 • сите активности што се појавуваат на Листата за еколошка и социјална исклученост на ЕБОР.  Листа на референтни каматни стапки

Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: