A+ / A-

Осигурување на пречекорување на сметка

Охридска банка Сосиете Женерал во соработка со осигурителната компанија Граве Ви овозможува осигурување на пречекорување на сметката. Во случај на осигурен настан, осигурителната компанија ќе ги подмири обврските од пречекорувањето на Вашата сметка кон Банката.

  • осигурителна премија 0,37 ЕУР месечно, за осигуран износ до 750 ЕУР; 
  • можност за апликација до 5 полиси. 

Покриени ризици 

  • смрт како резултат на несреќен случај и/или болест;
  • трајна и целосна загуба на способноста како резултат на несреќа;
  • смрт како резултат на болест. 
принт

Бројни поволности при користење на Премиум картичките, во соработка со партнерите на Club Premium.