A+ / A-

Кредитно животно осигурување

Охридска банка Сосиете Женерал, во соработка со осигурителната компанијаGrawe, Ви нуди повеќе од финансиски одговор - кредити со дополнителна заштита. Доколку се случи несакан настан, осигурителната компанија ќе јаподмири недоспеаната главнина од Вашиот кредит што го должите во Охридска банка Сосиете Женерал.

Предности:

 • посигурна иднина: заштита од непредвидливи настани; 
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови;
 • премија вклучена во месечната рата за кредит.

Осигурителни пакети за кредитно животно осигурување:

Осигурителен пакет Ц (целосен пакет)

 • осигурителна премија 0,85% годишно од износот на кредитот;
 • за сите типови кредити за физички лица.

Покриени ризици:

 • смрт како резултат на несреќен случај и/или болест;
 • целосна и трајна инвалидност како резултат на несреќен случај или болест;
 • трајна и целосна загуба на способноста како резултат на болест. 

Осигурителен пакет А (основен пакет)

 • осигурителна премија 0,44% од износот на кредитот;
 • за станбен кредит.

Покриени ризици:            

 • смрт поради несреќен случај;
 • смрт како резултат на болест: 50 ЕУР.   
принт

Бројни поволности при користење на Премиум картичките, во соработка со партнерите на Club Premium.