Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Рамковен лимит

Идеално решение за брзо и флексибилно финансирање што ќе одговори на Вашите финансиски потреби. Со рамковниот лимит се олеснува процесот на одобрување и користење на средствата, а претставува наједноставен и најбрз начин за користење на средствата што Ви се потребни.

Намена на лимитот:

  • Во рамките на одобрениот лимит можете повеќекратно да користите различни видови банкарски производи: краткорочни и долгорочни кредити, гаранции, акредититиви, дозволени пречекорувања или бизнис-картички.

Рок:

  • Од 1 (една) година до 10 (десет) години. 

Износ на кредитот:

  • Износот на рамковниот лимит зависи од претходната анализа на кредитното барање, кредитоспособноста и од бонитетот на комитентот, од квалитетот и од вредноста на понудениот колатерал, како и од потребите на барателот на кредитот.
  • БЕЗ ПРОВИЗИЈА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ЛИМИТ.


Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: