A+ / A-

Скопје

Експозитура Капиштец

Телефон: 02 32 22 902
Адреса: Народен Фронт 19
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч

Експозитура Чаир

Телефон: 02 26 00 262
Адреса: Џон Кенеди бр.5 
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Експозитура Гази Баба

Телефон: 02 31 72 270
Адреса: Трифун Хаџи Јанев бб
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч

Експозитура Ѓорче Петров

Телефон: 02 20 50 260
Адреса: Мице Козар бр. 1
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Експозитура Аеродром

Телефон: 02 24 03 073
Адреса: Јане Сандански 113 A/30
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч
Работно време во сабота: 09:00-13:00

Експозитура Аеродром 2

Телефон: 02 24 00 265
Адреса: Јане Сандански 12
Работно време од понеделник до петок: 09:00ч-17:00ч

Експозитура Центар

Телефон: 02 32 56 832
Адреса: Даме Груев 7
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура 11 Октомври

Телефон: 02 32 23 545
Адреса: Булевар 11 октомври 34
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч

Експозитура Карпош

Телефон: 02 30 92 737;            02 30 90 295 
Адреса: Партизански Одреди 101

Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч


Експозитура Скопје Централа

Телефон: 02 31 67 686 
Адреса: Орце Николов 54 
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч 

Експозитура Куманово

Телефон: 031 439 980
Адреса: Пл. Маршал Тито 38

Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч

Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Тетово

Телефон: 044 353 430
Адреса: Илинденска 1

Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Гостивар

Телефон: 042 221 551
Адреса: Илинденска 12

Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Експозитура Кичево

Телефон: 045 224 450
Адреса: Булевар Ослободување 2

Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Експозитура Струга

Телефон: 046 780 788
Адреса: Маршал Тито бб

Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Охрид

Експозитура Централа

Телефон: 046 201 600
Адреса: Македонски Просветители 19

Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Продажно место Медицински Центар

Телефон: 046 250 860
Адреса: Марко Цепенков бб

Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Продажно место Минимаркет

Телефон: 046 267 800
Адреса: Никола Карев бр. 2

Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Ресен

Телефон: 047 451 905
Адреса: Јосиф Јосифовски бб

Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Експозитура Битола

Телефон: 047 203 205
Адреса: Добривоје Радосављевиќ 3

Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Прилеп

Телефон: 048 400 301
Адреса: Јоска Јорданоски бр. 2

Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч 

Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Кавадарци

Телефон: 043 400 008
Адреса: Илинденска 11

Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Експозитура Велес

Телефон: 043 212 935
Адреса: 8ми Септември 74

Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч 

Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Штип

Телефон: 032 384 706
Адреса: Генерал Михајло Апостолски бр. 24 

Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч

Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Кочани

Телефон: 033 271 355
Адреса: Улица Маршал Тито 11/1

Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Експозитура Струмица

Телефон: 034 327 201
Адреса: Ленинова 17

Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч 

Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Гевгелија

Телефон: 034/218-464 и 034/218-415
Адреса: Маршал Тито 126

Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Експозитура Куманово

Скопје

Експозитура Капиштец

Телефон: 02 32 22 902 
Адреса: Народен Фронт 19 
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч

Експозитура Чаир

Телефон: 02 26 00 262 
Адреса: Џон Кенеди бр.5 
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Експозитура Гази Баба

Телефон: 02 31 72 270 
Адреса: Трифун Хаџи Јанев бб 
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч

Експозитура Ѓорче Петров

Телефон: 02 20 50 260 
Адреса: Мице Козар бр. 1
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Експозитура Аеродром

Телефон: 02 24 03 073 
Адреса: Јане Сандански 113 A/30
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч 
Работно време во сабота: 09:00-13:00

Експозитура Аеродром 2

Телефон: 02 24 00 265 
Адреса: Јане Сандански 12 
Работно време од понеделник до петок: 09:00ч-17:00ч

Експозитура Центар

Телефон: 02 32 56 832 
Адреса: Даме Груев 7 
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч 
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура 11 Октомври

Телефон: 02 32 23 545 
Адреса: Булевар 11 октомври 34 
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч

Експозитура Карпош

Телефон: 02 30 92 737;            02 30 90 295 
Адреса: Партизански Одреди 101
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-18:00ч

Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Скопје Централа

Телефон: 02 31 67 686 
Адреса: Орце Николов 54 
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч 

Експозитура Куманово

Телефон: 031 439 980
Адреса: Пл. Маршал Тито 38
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч

Работно време сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Тетово

Телефон: 044 353 430
Адреса: Илинденска 1
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Работно време сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Гостивар

Телефон: 042 221 551
Адреса: Илинденска 12
Работно време од понеделник до петок: 08.30ч-16.30ч

Експозитура Кичево

Телефон: 045 224 450
Адреса: Булевар Ослободување 2
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Експозитура Струга

Телефон: 046 780 788
Адреса: Маршал Тито бб
Работно време од понеделник до петок: 08:00-17:00
Работно време во сабота: 09.00 - 13.00 

Охрид

Експозитура Централа

Телефон: 046 201 600
Адреса: Македонски Просветители 19
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Продажно место Медицински Центар

Телефон: 046 250 860
Адреса: Марко Цепенков бб
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Експозитура Минимаркет

Телефон: 046 267 800
Адреса: Никола Карев бр. 2
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Ресен

Телефон: 047 451 905
Адреса: Јосиф Јосифовски бб
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Експозитура Битола

Телефон: 047 203 205 
Адреса: Добривоје Радосављевиќ 3 
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-17:00ч 
Работно време во сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Прилеп

Телефон: 048 400 301
Адреса: Ул. Јоска Јорданоски бр. 2
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Работно време Сабота: 09:00-13:00ч


Експозитура Кавадарци

Телефон: 043 400 008
Адреса: Илинденска 11
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч 

Експозитура Велес

Телефон: 043 212 935
Адреса: 8ми Септември бр.74
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Работно време сабота: 09:00ч-13:00ч

Експозитура Штип

Телефон: 032 384 706
Адреса: Генерал Михајло Апостолски бр. 24
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Работно време Сабота: 09:00-13:00ч

Експозитура Кочани

Телефон: 033 271 355
Адреса: Улица Маршал Тито 11/1
Работно време од понеделник до петок: 08:00ч-16:00ч

Експозитура Струмица

Телефон: 034 327 201
Адреса: Ленинова 17
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

Работно време Сабота: 09:00ч-13:00ч


Експозитура Гевгелија

Телефон: 034/218 941
Адреса: Маршал Тито 126
Работно време од понеделник до петок: 08:30ч-16:30ч

принт