A+ / A-

Менувачко работење

Основни информации

Банката врши откуп на странски средства за плаќање (ефектива и чекови) содржани во курсната листа од НБРМ по куповен курс за ефектива од курсната листа на Охридска банка АД Охрид, важечка на денот на откупот.

Продажба на странска ефектива се врши по продажен курс за ефектива од курсната листа на Охридска банка АД Охрид, важечка на денот на продажбата.

Откупот и продажбата на ефективни странски средства се врши во сите експозитури на банката и е без провизија.

Потребни документи

За вршење менувачки работи, физичкото лице, државјанин на Р. Македонија, треба да приложи документ за идентификација (лична карта или пасош), додека странското физичко лице треба да приложи пасош како документ за идентификација.

Калкулаторот пресметува директно колку средства треба да добие клиентот по важечкиот курс.

Курсна листа

принт

CLUB PREMIUM ПАРТНЕРИ

Станбен кредит

Бројни поволности при користење на Премиум картичките, во соработка со партнерите на Club Premium

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!