A+ / A-

MasterCard® GOLD Дебитна Картичка

Единствена дебитната картичка GOLD на пазарот, наменета за клиенти на кои им е потребна поголема финансиска флексибилност, комодитет, престиж и привилегии во користењето.

Предности:

 • картички со осигурување,
 • високи дневни лимити за трансакции во трговијата,
 • можност за плаќање на Интернет,
 • можност за детален преглед на сите трансакции со OBSGNet електронското банкарство,
 • можност за добивање дозволено пречекорување со максимален износ до две месечни плати,
 • можност за издавање на дополнителни картички кон основната картичка,
 • едноставен и лесен пристап до вашите пари 24 часа на ден, 365 дена во годината, преку мрежата на банкомати во земјата и во странство,
 • намалување на ризикот од користење готовина – губење, кражба, фалсификувани банкноти.

Осигурување на MasterCard GOLD Дебитни картички

 • бесплатна заштита – осигурителната премија е покриена од страна на банката,
 • без дополнителни трошоци во случај на неочекувани настани опфатени со осигурувањето,
 • финансиска сигурност во случај на смрт поради несреќен случај за имателот на картичката и неговото семејство,
 • покриеност за неограничен број патувања насекаде во светот.

Осигурителни покритија

Медицинска помош:

 • медицински трошоци,
 • асистенција при репатријација,
 • посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.

Помош при патување:

 • правна заштита во странство,
 • покритие надвор од земјата на живеење − авансни средства,
 • испраќање итни пораки,
 • покритие за испраќање колега на замена.

Задоцнување на багажот/летот

Смрт од незгода во странство

принт

Бројни поволности при користење на Премиум картичките, во соработка со партнерите на Club Premium.