A+ / A-

Кредитни работи со странство 

Охридска банка им излегува во пресрет на правните лица при регистрирање на кредитна работа со странство за поединечно известување за кредити земени од нерезиденти и кредити одобрени на нерезиденти.

Тарифа на надоместоци:

  • Изготвување на кредитна пријава, Обрасци НД2/НП2 - 3.000,00 МКД
  • Изготвување на обрасци за реализација на отплата/наплата- 500,00 МКД
  • Измена по кредитна пријава - 2.000,00 МКД

Клиентите потребните информации околу регистрирање на кредитната работа можат да ги добијат од Референтите за односи со корпоративни лица во секоја експозитура на Охридска Банка во Македонија.

принт
Курсна листа повеќе
Одберете датум: датум: 17.02.2019
033
16.02.2019, 00:00 - 18.02.2019, 23:59 Физички лица
  • Куповен Продажен
    Среден
Правни лица
  • Куповен Продажен
    Среден

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!