Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Кредитна линија за кредитирање на развојот на микро, мали и на средни претпријатија преку РБСМ

Наменета за основни средства (минимум 50 %) и за обртни средства (максимум 50 %) за трговските друштва, регистрирани во Република Македонија чиј капитал е над 51 % во приватна сопственост

Предности

 • Износ од 10.000 до 500.000 eвра
 • Рок на враќање до 11 години со вклучен грејс-период до 12 месеци
 • Грејс-период до 12 месеци
 • Начин на отплата - квартална или месечна

Критериуми и обезбедување

 • Сопствено учество со минимум 15 %
 • Хипотека на недвижен имот
 • Залог на подвижни предмети
 • Извршна меница во форма на нотарски акт
 • Други инструменти прифатливи за Банката

Забрана и исклучување на финансирање на:

 • Производство и извоз на оружје
 • Игри на среќа и хазардерство
 • Активности што влијаат на екологијата и што не ги задоволуваат прописите за зачувување на животната средина
 • Извоз на диви или на клонирани животни
 • Трговија со штетен радиоактивен отпад
 • Проекти што вклучуваат експлоатациски форми на принудна работа и злоупотреба на деца
 • Проекти во заштитени зони и региони од научен интерес
 • Активности забранети со меѓународни конвенции кои се однесуваат на заштита на биолошки извори или на културно наследство.  Листа на референтни каматни стапки
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: