Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Кредитен калкулатор

Калкулаторот за пресметка на износ на ануитет за секој кредитен производ е од информативна природа.Подетални информации и амортизациони планови може да се добијат во сите експозитури на Охридска банка.

Модел 1

Модел 2

Вредност на автомобилот:
% Учество:
Износ на кредитот:
Валута
Каматна стапка
Каматна стапка за прв период
Каматна стапка за втор период
Каматна стапка за трет период
Рок на кредитот:
Вклучено животно осигурување
Избор КЖО
Каматна стапка Каматна стапка за прв период
Износ на рата за прв период Износ на рата
Каматна стапка за втор период
Износ на рата за втор период
Каматна стапка за трет период
Износ на рата за трет период
Месечен износ на премија за сигурување:
Износ за отплата: Вкупно КЖО Аплицирај

Лесен Кеш кредит
1+7 години

Лесен Кеш кредит
2+6 години

Лесен Кеш кредит 
4+4 години

Кеш кредит
во евра

Партнерство Нептун наменски кеш кредит

Предности
Документи
Осигурување
 • Фиксна каматна стапка за целиот период, почнувајќи од 6,10 % за првите две години + 8,25 % од третата година до крајот на периодот на отплата за кредитите со вклучено кредитно животно осигурување 
 • Максимален износ до 1.200.000 МКД
 • Рок на отплата до 95 месеци
 • Валута: МКД
 • Со и без кредитно животно осигурување

Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања.

Осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот.  

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови      
 • премија вклучена во месечната рата
 • иновативна услуга.
Предности
Документи
Осигурување
 • Фиксна каматна стапка за целиот период на траење на кредитот, почнувајќи од 5,75 %  за првата година + 8,45 % од втората година до крајот на периодот на отплата за кредитите со вклучено кредитно животно осигурување
 • Максимален износ до 1.200.000 МКД
 • Рок на отплата до 95 месеци
 • Валута: МКД
 • Со и без кредитно животно осигурување

Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања

Осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот.   

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови        
 • премија вклучена во месечната рата
 • иновативна услуга.
Предности
Документи
Осигурување
 • Фиксна каматна стапка за целиот период, почнувајќи од 6,45 % за првите четири години и од 7,75 % од петтата година до крајот на периодот на отплата за кредитите со вклучено кредитно животно осигурување
 • Максимален износ до 1.200.000 МКД
 • Валута: МКД
 • Рок на отплата до 95 месеци
 • Со и без кредитно животно осигурување
Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања

Осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот.   

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови       
 • премија вклучена во месечната рата 
 • иновативна услуга.
Предности
Документи
Осигурување
 • Фиксна каматна стапка за целиот период, почнувајќи од 6,95 % за првата година и од 7,60 % од втората година до крајот на периодот на отплата за кредитите со вклучено кредитно животно осигурување
 • Максимален износ до 20.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 95 месеци
 • Валута: ЕУР
 • Со и без кредитно животно осигурување
Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања

Осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот.  

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови       
 • премија вклучена во месечната рата 
 • иновативна услуга.
Предности
Документи
Осигурување
 • Фиксна и загарантирана каматна стапка за целиот период на траење на кредитот, почнувајќи од 7,50 %
 • Избор од 2 понуди со фиксни камати
 • Максимален износ до 120.000 МКД
 • Рок на отплата до 36 месеци
 • Валута: МКД
 • Валута: МКД / МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување
Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања

Осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот.  

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа.
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови         
 • премија вклучена во месечната рата 
 • иновативна услуга.
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk