Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Кредитен калкулатор

Калкулаторот за пресметка на износот на ануитетот на секој кредитен производ е од информативна природа. Подетални информации и амортизациските планови можат да се добијат во сите експозитури на Охридска банка.

Модел 1

Модел 2

Вредност на автомобилот:
% Учество:
Износ на кредитот:
Валута:
Каматна стапка
Каматна стапка за првиот период:
Каматна стапка за вториот период:
Каматна стапка за третиот период:
Рок на кредитот:
Вклучено животно осигурување
Избор КЖО
Каматна стапка Каматна стапка за првиот период:
Износ на ратата за првиот период: Износ на рата
Каматна стапка за вториот период:
Износ на ратата за вториот период:
Каматна стапка за третиот период:
Износ на ратата за третиот период:
Месечен износ на премија за сигурување:
Износ на отплатата: Вкупно КЖО Аплицирај

Лесен Кеш кредит
1+7 години

Лесен Кеш кредит
2+6 години

Лесен Кеш кредит 
4+4 години

Кеш кредит
во евра

Партнерство Нептун наменски кеш кредит

Предности
Документи
Осигурување


 • Промотивни каматни стапки од 5,75% во период од 15.09 – 31.12.2019
 • Промотивен период од 15.09 – 31.12.2019 за административен трошок

 • Фиксна каматна стапка за целиот период, почнувајќи од 5,75 % за првите две години + 7,55 % од третата година до крајот на периодот на отплата за кредитите со вклучено кредитно животно осигурување 
 • Максимален износ до 1.200.000 МКД
 • Рок на отплата до 95 месеци
 • Валута: МКД
 • Со и без кредитно животно осигурување

Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања.

Во соработка со Граве Осигурување АД Скопје, нудиме осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот:     

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови      
 • премија вклучена во месечната рата
 • иновативна услуга.
Предности
Документи
Осигурување
 • Промотивни каматни стапки од 5,10% во период од 15.09-31.12.2019
 • Промотивен период од 15.09 – 31.12.2019 за административен трошок
 • Фиксна каматна стапка за целиот период на траење на кредитот, почнувајќи од 5,10 %  за првата година + 7,80 % од втората година до крајот на периодот на отплата за кредитите со вклучено кредитно животно осигурувањe
 • Максимален износ до 1.200.000 МКД
 • Рок на отплата до 95 месеци
 • Валута: МКД
 • Со и без кредитно животно осигурување
Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања

Во соработка со Граве Осигурување АД Скопје, нудиме осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот:   

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови        
 • премија вклучена во месечната рата
 • иновативна услуга.
Предности
Документи
Осигурување
 • Промотивни каматни стапки oд 6,30% во период од 15.09 – 31.12.2019
 • Промотивен период од 15.09 – 31.12.2019 за административен трошок

 • Фиксна каматна стапка за целиот период, почнувајќи од 6,30% за првите четири години и од 7,75 % од петтата година до крајот на периодот на отплата за кредитите со вклучено кредитно животно осигурување
 • Максимален износ до 1.200.000 МКД
 • Валута: МКД
 • Рок на отплата до 95 месеци
 • Со и без кредитно животно осигурување
Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања

Во соработка со Граве Осигурување АД Скопје, нудиме осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот:    

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови       
 • премија вклучена во месечната рата 
 • иновативна услуга.
Предности
Документи
Осигурување
 • Промотивен период од 15.09 – 31.12.2019 за административен трошок
 • Фиксна каматна стапка за целиот период, почнувајќи од 6,95 % за првата година и од 7,60 % од втората година до крајот на периодот на отплата за кредитите со вклучено кредитно животно осигурување
 • Максимален износ до 20.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 95 месеци
 • Валута: ЕУР
 • Со и без кредитно животно осигурување
Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања

Во соработка со Граве Осигурување АД Скопје, нудиме осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот:   

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови       
 • премија вклучена во месечната рата 
 • иновативна услуга.
Предности
Документи
Осигурување
 • Фиксна и загарантирана каматна стапка за целиот период на траење на кредитот, почнувајќи од 6,35 %
 • Избор од 2 понуди со фиксни камати
 • Максимален износ до 120.000 МКД
 • Рок на отплата до 36 месеци
 • Валута: МКД
 • Валута: МКД / МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување, за кредитно животно осигурување Охридска банка соработува со осигурителната компанија Граве Осигурување АД Скопје
Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања

Во соработка со Граве Осигурување АД Скопје, нудиме осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот:   

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа.
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови         
 • премија вклучена во месечната рата 
 • иновативна услуга.
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа