Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk

Кредитен калкулатор

Калкулаторот за пресметка на износ на ануитет за секој кредитен производ е од информативна природа.Подетални информации и амортизациони планови може да се добијат во сите експозитури на Охридска банка.

Модел 1

Модел 2

Вредност на автомобилот:
% Учество:
Износ на кредитот:
Валута
Каматна стапка
Каматна стапка за прв период
Каматна стапка за втор период
Каматна стапка за трет период
Рок на кредитот:
Вклучено животно осигурување
Избор КЖО
Каматна стапка Каматна стапка за прв период
Износ на рата за прв период Износ на рата
Каматна стапка за втор период
Износ на рата за втор период
Каматна стапка за трет период
Износ на рата за трет период
Месечен износ на премија за сигурување:
Износ за отплата: Вкупно КЖО Аплицирај
Предности
Потребни документи
Осигурување
 • Промотивни каматни стапки од 4,50% за првите три години од 10.06- 14.09.2019
 • Без нотарски трошоци во период од 10.06-14.09.2019
 • Промотивен период од 03.06 – 14.09.2019 за административен трошок
 • Избор од две понуди: понуда со фиксна каматна стапка за 3 години и понуда со променлива стапка за цело времетраење на кредитот

 • За кредити со три години фиксна каматна стапка - каматната стапка е фиксна за првите три години почнувајќи од 4,50 %
 • За кредити со промелива каматна стапка за целото траење на кредитот- каматна стапка од 5,60 % + 6 месечен ЕУРИБОР

 • Максимален износ до 50.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 240 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување
Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања.


Осигурителна премија од 0,85 % (целосен пакет) или од 0,44% (делумен пакет) годишно од недоспеаната главнина на кредитот.

  Покриени ризици:

  • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
  • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
  • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
  • поголема сигурност.
  • заштита на семејството од оптоварување со долгови
  • премија вклучена во месечната рата
  • иновативна услуга
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk