A+ / A-

OBSGN@t – Електронско банкарство на Охридска банка

Водена од желбата да излезе во пресрет на брзото темпо на живеење, Охридска банка на своите клиенти им го нуди OBSGN@t електронско банкарство - опуштен и модерен начин на користење на услугите на банката. Сега имате можност, без посета во експозитура, преку OBSGN@t, брзо и удобно да реализирате поголем дел од банкарските услуги за коишто имате потреба.

Услуги што се нудат со OBSGN@t:

 • Преглед на состојбата и промет во период на сите сметки (трансакциски, штедни влогови, орочени депозити);
 • Преглед на состојбата и прометот на кредитни картички;
 • Печатење извод за сметки и за кредитни картички;
 • Купопродажба на девизи и преглед на курсната листа;
 • Интерни трансфери како:
  1. Можност за уплата по Депозит прогрес директно од Вашата трансакциска сметка или штедна книшка;
  2. Отплата на обврски по кредитна картичка во секое време;
 • Плаќањe режиски трошоци кон однапред определени приматели;
 • Плаќања преку КИБС и МИПС на налози ПП30 и ПП50;
 • Нотификација за статус на плаќања

Предности од користењето на OBSGN@t:

 • Неограничен пристап до сметките 24 часа во денот, 7 дена во неделата, секаде во светот;
 • До 60% пониски провизии за плаќања во земјата;
 • Бесплатни интерни налози;
 • Заштеда на Вашето скапоценото време, избегнување на чекањето ред на благајна;
 • Зголемена прегледност на сметките што ги поседувате во секое време;
 • Трансакции во реално време, исто како да ги вршите во експозитурата;
 • Поуспешно управување и потполна контрола на Вашите средства.

Не заборавајте!
Мерки на сигурност на OBSGN@t

 • Пристапот до OBSGN@t е заштитен со корисничко име и лозинка;
 • Секоја трансакција мора да се потврди со втора лозинка од токенот;
 • SSL – 128-битна енкрипција го штити преносот на податоците;
 • Пристапот автоматски се блокира ако лозинката се внесе погрешно 3 пати по ред;
 • Сесијата истекува кога работата е прекината во период повеќе од 30 минути.

Аплицирајте за Моја банка мобилното банкарство преку Вашата електронска банка 

На едноставен начин; Без посета на експозитурите на Банката

Аплицирањето за Моја банка може да го направите преку вашето електронското банкарство во делот Мој профил со избор на полето Моја банка мобилна апликација. По отворањето и прифаќањето на  документот Општи правила и услови, ќе добиете два различни кода кои ќе треба да ги внесете во апликацијата Моја банка во делот за регистрација. Апликацијата Моја банка може да ја преземете и инсталирате од “Playstore“ или “App. Store” во зависност од типот на мобилниот телефон на кој ќе ја користите мобилната апликација.

Активирајте го вашето мобилно банкарство и уживајте во неговото користење.

Упатство за аплицирање на Моја Банка. 

ИБМ Трастиер - дополнителна заштита од малициозни апликации:

Во апликацијата за Електронско банкарство е интергрирана бесплатна алатката ИБМ Трастиер (IBM Trusteer) која врши проверка на можни малициозни софтверски апликации инсталирани без ваше знаење на вашите електронски уреди. Софтверските слабости во компјутерските оперативни системи создаваат можност криминални софтверски апликации (компјутерски вируси) да ги преземат уредите и да управуваат со банкарските трансакции.

ИБМ Трастиер (IBM Trusteer) го скенира уредот секогаш кога ќе се активира електронското банкарство ОБСГНет и алармира за потенцијални ризици.

За дополнителна заштита, преземете ја алатката Trusteer Rapport, на веб страницата за Електронско банкарство за физички лица.

Упатство за инсталирање на алатката. 


Потребна опрема за користење на OBSGN@t:

 • персонален компјутер со минимум Internet Exloprer™ 6 со 128-битна енкрипција или Mozilla Firefox™3.2
 • интернет-пристап (минимум 33.600 Kbps)

Потребни документи за регистрирање на OBSGN@t:

 • Форма за регистрација за население
принт

CLUB PREMIUM ПАРТНЕРИ

Станбен кредит

Бројни поволности при користење на Премиум картичките, во соработка со партнерите на Club Premium

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!