Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Девизен пазар

Охридска банка АД Скопје купува и продава девизи на домашни и на странски правни лица (девизен пазар) по најповолни пазарни услови.

Видови пазарни трансакции

  • Спот (spot) купопродажба на девизи
  • Терминска (forward) купопродажба на девизи

*Пријавувањето на купопродажбите на девизниот пазар се врши секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.

**Предмет на купопродажба се валутите на објавената курсна листа на банката.


Налозите за купување и продавање се пријавуваат на следните начини:

  • писмено
  • усно
  • електронски- OBSGN@T

*Договорената трансакција се потврдува со потпишување на пропишан образец – заклучница.


Провизии за пазарни трансакции


Лица за контакт:

Снежана Танеска

Тел: + 389 (0)46 201 677

Е-маил: snezana.taneska@ob.com.mk

Виктор Василески

Тел: + 389 (0)46 201 679

Е-маил: viktor.vasileski@ob.com.mk


Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: