A+ / A-

Депонирано девизно штедење

За клиентите кои поседуваат обврзници од старо девизно штедење и за тоа имаат извод од ЦДХВ, а досега немаат дадено овластување за исплата на рата и камата по основ на обврзниците, потребно е да пополнат овластување во Охридска банка АД Скопје и средствата ќе се исплатат на трансакциска сметка во Охридска банка АД Скопје.

принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности