A+ / A-

Наградна игра за корисниците на Mastercard дебитните картички 

Со задоволство ги објавуваме 70-те добитници на велосипед од Наградната игра на Охридска банка АД Скопје „За чист град пазари со нашата Мастеркард“:

 

ДОБИТНИЦИ

ЗАФИРОВСКА АНГЕЛА

КАРЧИЦКА-ВАСИЛЕВСКА РОЗАЛИЈА

ЌОЌОРОВСКА СЛАВИЦА

ШАПКАР МАРИКА

АРСОВСКИ ГОЦЕ

МАЖЕВСКИ ЗЛАТКО

ЃОРЃИЕСКИ ВИКТОР

РИСТЕВСКА МИЛЕНА

ГЕОРГИЕВ ЃОРГИ

ЧИЖБАНОСКИ ДАРКО

НИКОЛОВСКИ ПЕРИЦА

ЈОВАНОВСКИ ЛАМБЕ

МИЈАЛКОВА АВГУСТИНА

ВЛАЈНКИНОСКИ ДАРКО

ЈАНЕВСКА СУЗАНА

АНЃЕЛКОВИЌ ДАНИЕЛА

КЛИМОСКИ КЛИМЕ

МИРЧЕВСКИ ОЛИВЕР

СТОЈИЧИЌ ЈОВИЦА

ТАИРИ САФЕТ

ХАСАЛАРИ БЕСИМ

НИКОЛОВСКИ НИКОЛА

ЛАЗАРОВСКА МАГДАЛЕНА

ГУЏОСКИ ИВИЦА

КАРАЃУЛЕ РИСТЕСКА ГОРДАНА

КОВИЛОСКИ БЛАГОЈА

ОГНЕНОВСКИ СТЕВЧЕ

ИЛИОВСКИ БОРЧЕ

СТОЈАНОСКИ ХРИСТИЈАН

ПЕТКОВСКИ НЕБОЈША

МАЧКОВСКИ АНЕТА

ВАСИЛЕВСКА ЈАНА

ДИМКОВСКИ ДАЛИБОР

КОТЛАРОВА МИМОЗА

БАЧОВСКА СОЊА

БАКЕВА БИЉАНА

АНАНИЕВА ТАЊА

СИМОНОВСКА ЖИВКА

ПЕЈЧИНОВСКИ ТОНИ

РИСТЕСКИ СТЕВЧО

ВРАНЧОВСКИ ДАЈАНЧО

ЏАЈКОСКИ НАУМЧЕ

НИКОЛОСКИ КИРО

ВОЛКАНОВСКА МАРА

НАЈДОВСКА-КРСТЕСКА СЛОБОДАНКА

ДОНЕСКА АЛЕКСАНДРА

ТАСИЌ МИРЈАНА

БОЖИНОВСКИ БОЖИН

КРСТЕВСКА ВАСКА

НАЈДОВСКИ ТОНИ

КРСТЕВСКИ ЛАСТЕ

ЈАНКУЛА-ГОЦЕВСКИ ЛИЛЈАНА

БАЛОСКИ САШО

ЦАРОВСКИ МЕТОДИ

ПОПОВСКА ЈУЛИЈАНА

АЛИМИ ФЕСТИМ

МАРТИНОВСКА ДАНИЦА

КОЧЕВСКИ БОРЧЕ

ЈАНЕСКА КАРОЛИНА

ДАМЕСКА ФРОСИНА

СМИЛАНОВСКИ АЛЕКСАНДАР

СТОЈАНОВСКА ДИНЧЕ

ХРИСТОВСКИ САШКО

ТРАЈКОВСКИ САШО

ЦЕНИЌ ЃОРЃЕ

ГИНОСКА АНГЕЛА

КАЛЕВСКИ ЗОРАН

ТАНЕВСКИ ЃОРГИ

ТЕРЗОСКА ДОБРИЦА

КАФЕЏИС ВЕРА


Наградата треба да се подигне најдоцна 60 дена сметано од денот на објавувањето (23.02.2018) на извештајот за резултатите од извлекувањето на интернет страницата на Охридска банка АД Скопје www.ohridskabanka.mk

За подетални информации околу подигнување на наградата јавете се на Контакт центарот на Банката 15 050.

Повеќе информации за Правилата на Наградната игра може да најдете тука.

ОСИГУРУВАЊЕ НА VISA CLASSIC ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ:

Медицинска помош:

  • Медицински трошоци;
  • Трошоци за репатријација;
  • Посета од страна на член на семејството во случај на хоспитализација.
принт

CLUB PREMIUM ПАРТНЕРИ

Станбен кредит

Бројни поволности при користење на Премиум картичките, во соработка со партнерите на Club Premium

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!