Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

A++ наменски кеш кредити

Наменски кеш кредити за финансирање енергетски ефикасни производи. Со нашите кредити А++ за енергетска ефикасност, инвестирајте мудро во технологии со повисоко ниво на енергетска ефикасност и добијте до 20% грант за успешно реализиран проект.

А++ кеш експрес кредит

Предности:

 • Фиксна каматна стапка за целиот период на траење на кредитот, почнувајќи од 5,55% за првите 3 години  
 • До 20 % поврат на средствата од износот на одобрениот кредит- инвестициски грантови за енергетска ефикасност поддржани од Европската банка за обнова и развој (EBRD)
 • Максимален износ до 20.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 95 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување, во соработка со осигурителна компанија Граве Осигурување

Он-лајн каталогот со листата на категории кои опфаќаат технологии прифатливи за кредитирање од страна на ГЕФФ (GEFF) е достапен на следниот линк


Потребни документи:


Осигурување:

Осигурителна премија 0,85% годишно од износот на кредитот;

 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови 
 • премија вклучена во месечната рата
 • иновативна услуга

A++ КЕШ ХИПОТЕКАРЕН КРЕДИТ

Предности:

 • Фиксна каматна стапка во првите 3 години, почнувајќи од 5,50 %, а потоа варијабилна до крајот на траењето на кредитот
 • До 20% поврат на средствата од износот на одобрениот кредит- инвестициски грантови за енергетска ефикасност
 • Максимален износ до 50.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 240 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување

Он-лајн каталогот со листата на категории кои опфаќаат технологии прифатливи за кредитирање од страна на ГЕФФ (GEFF) е достапен на следниот линк.


Потребни документи:

 • Копија од валидна лична карта
 • Потврда за висината на примањата
 • За вработени во приватни фирми -  образец M1/M2 и ПДД МП за последните 3 месеци
 • Меница и менична изјава
 • Доказ за сопственост на недвижниот имот- Имотен лист
 • Потврда за плата, административна забрана и изјава за административна забрана
 • Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања

Осигурување:

Осигурителна премија од 0,85% годишно од износот на кредитот;

 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови 
 • премија вклучена во месечната рата
 • иновативна услуга
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа