A+ / A-

Студентски пакет

Максимален износ

300.000 мкд

Рок на отплата

До 60 месеци со вклучен грејс период
До 48 месеци без грејс период

Каматна стапка

10,90% за ко-кредитобаратели кои примаат плата во Охридска банка (СВТ 12,03%)
11,25% за ко-кредитобаратели кои не примаат плата во Охридска банка (СВТ 12,61%)

Административен трошок

1,5% за клиенти кои примаат плата во Охридска банка
2% за останати

Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 500 денари , трошок за апликација 200 мкд и трошок за одржување на трансакциската сметка 15 мкд месечно

 * За кредит од 300.000 мкд, со рок на отплата од 48 месеци месечната рата изнесува 7.741,00 мкд. Административен трошок од 1,5%.

БОНУС!

Секој корисник на пакетот Кул кој ќе аплицира за картичка Maestro, добива 50% попуст на административните трошоци за студентски кредит.

Потребни документи:

  • студентски индекс
  • лична карта
принт

CLUB PREMIUM ПАРТНЕРИ

Станбен кредит

Бројни поволности при користење на Премиум картичките, во соработка со партнерите на Club Premium

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!