A+ / A-

Девизни орочени депозити

Каматни стапки на девизни орочени* депозити

ИСПЛАТА НА КАМАТАТА НА ДАТУМОТ НА ДОСПЕВАЊЕ

 

                        Рок
Валута

 

1 месец

 

3 месеци

 

6 месеци

 

12 месеци

 

24 месеци

 

36 месеци

 

60 месеци

EUR

0,02%

0,05%

0,10%

0,40%

1,00%

1,20%

 1,40%

USD

0,02%

0,05%

0,10%

0,20%

0,30%

0,60%

/

AUD**

0,60%

0,70%

1,00%

1,20%

1,40%

1,50%

/

CHF**

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

/

GBP**

/

/

/

0,75%

1,00%

1,25%

/

CAD**

/

/

/

0,75%

1,00%

1,25%

/

Останати валути**

0,05%

0,10%

0,15%

0,25%

/

/

/

* Минимален износ за орочени депозити во девизи е 100 EUR/USD/AUD/CHF.
** Исплата на каматата на крајот од годината за депозитите орочени на 12, 24, 36 и на повеќе месеци.

МЕСЕЧНА ИСПЛАТА НА КАМАТАТА

                                 
Рок
Валута

 

3 месеци

 

6 месеци

 

12 месеци

 

24 месеци

 

36 месеци

EUR

0,03%

0,05%

0,30%

0,90%

1,10%

USD

0,03%

0,05%

0,10%

0,20%

0,50%

принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности