A+ / A-

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна банката (Сл. Весник на РМ, бр.134/2007), Охридска банка АД Скопје објавува:

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ на ден 30.06.2017 година 

СОДРЖИНА:

  • Податоци за Банката
  • Податоци за банкарска група
  • Податоци за акционерската структура на Банката- акционери со квалификувано учество
  • Податоци за сопствените средства и за адекватноста на капиталот на Банката
  • Податоци за процесот на управување со ризици

Преземете го комплетниот извештај тука.

принт

Oпштествена одговорност

Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност...